wierrook3

De brug der bruggen bouwen: gebroederlijk samen niét ter communie gaan

Bekentenis: ik ben weleens ‘ter communie’ gegaan. Jaren geleden, omdat ik dacht dat het mocht. Ik was in een katholieke kerk, meende dat daar een soort avondmaal gevierd werd, en deed gewoon mee. Dat mag dus niet, maar daar kwam ik later achter, toen ik theologie ging studeren. Een wezenlijk ritueel zoals avondmaal/communie samen beleven, dat zit er kennelijk niet in.

Janneke Nijboer, PKN-dominee, en Eric van den Berg, beroepskatholiek, schreven samen “Wierook en pepermunt, Een ontmoeting van tradities“. Ze verkennen hun eigen tradities, en proberen elkaar te ontmoeten. Als Janneke (@Tjanneke) beschrijft hoe een ooit oecumenische viering teloorging door toenemende orthodoxie aan katholieke kant (mijn interpretatie), geeft ze meteen aan waar de kern van het probleem zit. Tot elkaar komen is eeuwen na de reformatie gelukkig goed mogelijk. Over je schaduw heen springen, zoals dat sinds de formatie van het laatste kabinet heet, helaas niet.

Lees verder »