Theologie is een elitaire hobby

3 Eens   4 Oneens

De Nacht van de Theologie en de Contrastnacht die afgelopen week werden gehouden, verliepen in goede harmonie. Toch broeit er iets. Was de Nacht van de Theologie een elitaire bijeenkomst? Inger van Nes, een van de organisatoren van de contrastnacht, zei het in haar toespraak voor de Nacht van de Theologie zo: “(…) Als ze ons al zien – en die kans lijkt me gering – dan zien ze antieke gebouwen, hogeropgeleide, en bovendien, zeer welgeklede mensen. En ligt daar nu niet precies het probleem (…).” In Trouw noemde een theoloog de contrastnacht minstens net zo elitair (geen link wegens betaalmuur). Wat vind jij? Is de theologie een elitaire hobby geworden?

Erik Oneens
Jaap Oneens

Reacties

 1. William Poutsma zegt

  Oneens

  Niet als theologen die net te laat kwamen voor aanmelding, of al bij voorbaat gruwden van die NachtvandeTheologie, samen een prachtig alternatief tuinfeest organiseren. Waar iedereen welkom is, ik dus ook. Maar ook de verschoppelingen der aarde, zwervers, verslaafden. Nederig moeten we zijn, want wij ‘christenhonden’ willen de naasten liefhebben als onszelf en daarvoor moet je diep door de knieën.

  Zonder de ContrastNacht zou de NachtvandeTheologie inderdaad volledig elitair weggezet kunnen worden. De ContrastNacht heeft een positieve licht / schaduw erover laten schijnen. Daarom heeft de ‘kleine’ nacht misschien wel meer toekomstwaarde dan de ‘grote’.

 2. zegt

  Eens

  Er wordt ten eerste teveel theologie in preken gelegd, maar de gemiddelde mens snapt het echt niet. Er wordt teveel in een ivoren toren gediscussieerd met elkaar. Er wordt te weinig over God gesproken. Er worden te weinig raakvlakken met de ‘straat’ gezocht, waardoor kerkmensen niet het idee krijgen dat het over hun eigen leven gaat. Er wordt teveel gesuggereerd en ideeën ingelezen, zonder te lezen wat er in de Bijbel staat en dat letterlijk te nemen.

 3. Thomas zegt

  Oneens

  @ Anton
  Theologie is er o0k niet om raakvlakken met de straat te zoeken, maar om te kijken wie God is. Als de ”straat” daar wat aan heeft is dat prima, maar theologie is er niet alleen maar om relevant te zijn. Het gaat in 1e instantie niet om ons, theologie gaat primair over God. Ik hoor vaak juist te weinig goede theologie in preken. Sommige predikanten zeggen maar wat, en dat kan erg schadelijk zijn. En over dat letterlijk nemen van de Bijbel zullen we het maar niet weer gaan hebben.

 4. zegt

  Eens

  Theologie is per definitie elitair. Het is hoe je het wendt of keert een abstracte uiversitaire studie. een belangrijkere vraag is m.i.: Zijn theologen elitair?

  Mijn antwoord daarop: Ik hoop het niet. Mensen die de Bijbel kunnen uitleggen, die hun medemensen het geloof in de God van de Bijbel nodig zijn in principe nodig op straat, onder de ‘normale mensen.’ Het schrijven van stevige studies en verhandelingen is daarbij het theroretische noodzakelijke. De uitleg van die theorie heeft invloed op ieders leven en MOET daarom op straat liggen. Daarom mag theologie m.i. eliair zijn, maar de uitvoerders ervan, de theologen nooit.

 5. John zegt

  Eens

  Theologie heeft God uit de kerk geredeneerd. En dat was precies de fout van de theologie. God zei dat Zijn gedachten hoger zijn dan de onze. Ons redeneren kan dus nooit God bevatten, en dat probeert de theologie wel.

  Gelukkig laat God Zich niet vangen in menselijke verzinsels :)

  Een nadenker:
  Een zwerver komt bij een mooie kerk, en wil naar binnen. Hij wordt echter tegengehouden door de koster. Hij mag er niet in want hij stinkt. Teleurgesteld vertrekt de zwerver.
  De volgende zondag is hij er weer, gewassen en wel, maar wordt weer door de koster weggestuurd. Zijn haar zit niet goed in model.
  Op de derde zondag staat de zwerver weer voor de deur. Gewassen en haar keurig in de scheiding. Weer wordt hij weggestuurd. Zijn jas is vuil en gescheurd.
  De vierde zondag staat hij er weer. Nu is zijn broek niet goed genoeg. Teleurgesteld draait de zwerver zich weer om, en loopt met gebogen hoofd het kerkpad af. Ongeveer halverwege zit een man op bankje die aan hem vraagt waarom hij zo bedroefd is. De zwerver ploft op het bankje neer en doet zijn verhaal.
  De man op het bankje luistert aandachtig en als de zwerver klaar is reageert Hij:”Vier weken? Kop op joh, Ik probeer al een paar honderd jaar binnen te komen!”